Tohle jsou řešené úlohy z učebnice céčka. Určitě je skoro vždycky víc správných řešení,
někdy i lepších. Programy používají spíše krkolomné zápisy, abyste si na to zvykali :-)
Všechno (skoro) jsem to kompiloval v MSVC++, takže by tam neměly být chyby a mělo by to
jít zkompilovat skoro všude. (až na jeden z posledních příkladů na fixed-point, protože
LCCčko a myslím ani MinC_Gw neznají typ __int64 to se pak musí použít pomalejší double,
nebo něco o stejné délce (obyč long nestačí, přeteče už při 2 na druhou)) Tož do toho :

                  === Kapitola 4 ===

1) Napište program, který vytiskne :
  James Bond "Agent 007" \ # 150 % záruka # /
  spol. s.r.o.

#include <stdio.h>

void main()
{
  printf("James Bond \"Agent 007\" \\ # 150 %% záruka # / \nspol. s.r.o. \n");
  getchar();
}

2) Napište program, který přečte znak a vytiskne znak s hodnotou o 1 vyšší :
  vstup : A
  výstup : B (ASCII 66)

#include <stdio.h>

void main()
{
  char c;

  c = getchar();
  putchar(c + 1);
}

nebo

#include <stdio.h>

void main()
{
  char c;

  c = getchar();
  printf("%c (ASCII %d)\n", c + 1, c + 1);
}

3) Napište program, který přečte celé číslo a vytiskne jako hexadecimální :
  vstup : 127
  výstup : 7FH

#include <stdio.h>

void main()
{
  int i;

  scanf("%d", &i);
  printf("%xH \n", i);
}

4) Napište program, který připočítává 25% daň :
  vstup : Zadej cenu bez daně : 100
  výstup : Cena s daní : 125

#include <stdio.h>

void main()
{
  int i;

  scanf("%d", &i);
  printf("%d bez dane, %d s dani \n", i, (i * 125) / 100);
}

5) Napište program, který vypočítá obsah obdélníka :
  vstup : Zadej delku a sirku : 5 4
  výstup : Obsah obdelnika o delce 5 a sirce 4 je 20

#include <stdio.h>

void main()
{
  int i, j;

  printf("Zadej delku a sirku : ");
  scanf("%d %d", &i, &j);
  printf("Obsah obdelnika o delce %d a sirce %d je %d \n", i, j, i * j);
}

6) Napište program, který načte reál. číslo a vypíše jeho celou část :
  vstup : Zadej reál. číslo : 3.1415928
  výstup : Celá část : 3

#include <stdio.h>

void main()
{
  float f;

  scanf("%f", &f);
  printf("%.0f \n", f);
}

7) Napište program, který přečte 3 malá písmena a tiskne je jako 3 velká :
  vstup : Zadej 3 mala pismena : a b c
  výstup : ABC

#include <stdio.h>

void main()
{
  char a, b, c;

  printf("Zadej 3 mala pismena :");
  scanf("%c %c %c", &a, &b, &c);
  printf("%c %c %c \n", a + 'A' - 'a', b + 'A' - 'a', c + 'A' - 'a');
}

8) Napište program, který přečte 3 velká písmena a tiskne 3 malá obráceně :
  vstup : Zadej 3 velka pismena : ABC
  výstup : cba

#include <stdio.h>

void main()
{
  char a, b, c;

  printf("Zadej 3 velka pismena :");
  scanf("%c %c %c", &a, &b, &c);
  printf("%c %c %c \n", c - 'A' + 'a', b - 'A' + 'a', a - 'A' + 'a');
}

9) Napište program, který vyzkouší následující výrazy, jsou-li definice
  int a = 2, b = 2, c = 1, d = 0, e = 4; (vypíše hodnotu) Tím si ozkoušíte
  jek funguje ++ operátor :
  výrazy :
    a) a++ / ++c * --e
    b) --b * c++ - a
    c) -b - --c
    d) ++a - --e
    e) e / --a * b++ / c++
    f) a %= b = d = 1 + e / 2

  výstup :
    Pro výraz XXX a=x b=x c=x d=x e=x, po výrazu a=x b=x c=x d=x e=x

#include <stdio.h>

void main()
{
  int a = 2, b = 2, c = 1, d = 0, e = 4;
  int hodn;

  printf("Testuji vyraz a++ / ++c * --e\n");
  printf("a = %d, b = %d, c = %d, d = %d, e = %d\nPo vyrazu :\n", a, b, c, d, e);

  hodn = a ++ / ++ c * -- e;

  printf("a = %d, b = %d, c = %d, d = %d, e = %d\nHodnota vyrazu : %d\n", a, b, c, d, e, hodn);
}

10) Napište program, který pískne

#include <stdio.h>

void main()
{
  putchar('\a');
}


                  === Kapitola 5 ===

1) - Napište pomocí ternárního operátoru program, který rozhodne které
   ze tří zadaných čísel je největší.

#include <stdio.h>

void main()
{
  int a, b, c;
  int x;

  printf("Zadej tri cisla : ");
  scanf("%d%d%d", &a, &b, &c);

  x = (a > b)? ((a > c)? a : c) : ((b > c)? b : c);
  // pro prehlednost (jinak to mohlo byt primo v printf
  // a nemuselo tu byt zadne x)

  printf("Nejvetsi je %d !\n", x);

  getchar();
}

2) - Napište program, který seřadí tři zadaná čísla vzestupně.

#include <stdio.h>

void main()
{
  int a, b, c; // zadane
  int x, y, z; // serazene

  printf("Zadej tri cisla : ");
  scanf("%d%d%d", &a, &b, &c);

  x = (a > b)? ((a > c)? a : c) : ((b > c)? b : c);
  z = (a < b)? ((a < c)? a : c) : ((b < c)? b : c);

  if((b > a && a > c) || (c > a && a > b))
    y = a;
  else if((a > b && b > c) || (c > b && b > a))
    y = b;
  else /*if((b > c && c > a) || (a > c && c > b))*/
    y = c;
  // prostredni je slozitejsi

  printf("Sestupne : %d, %d, %d !\n", x, y, z);

  getchar();
}

3) - Napište program, který zjistí zda je zadané číslo liché (použijte modulo %)

#include <stdio.h>

void main()
{
  int a;
  
  printf("Zadej cislo : ");
  scanf("%d", &a);

  if(a % 2) // po deleni dvema zustane zbytek
    printf("Liche !\n");
  else
    printf("Sude !\n");

  getchar();
}

4) - Napište program, který vytiskne "+" / "-" pokud je zadané číslo sudé nebo liché.

#include <stdio.h>

void main()
{
  int a;
  
  printf("Zadej cislo : ");
  scanf("%d", &a);

  putchar((a % 2)? '-' : '+');

  getchar();
}

5) - Napište program, který zjistí zda zadané číslo je 1 nebo 3 nebo 5 a vypíše "A",
   nebo zda je 2 nebo 4 nebo 6 a vypíše "B" nebo vypíše "nevím" (použijete case)

#include <stdio.h>

void main()
{
  int a;
  
  printf("Zadej cislo : ");
  scanf("%d", &a);

  switch(a) {
  case 1:
  case 3:
  case 5:
    printf("A \n");
    break;
  case 2:
  case 4:
  case 6:
    printf("B \n");
    break;
  default:
    printf("Nevim \n");
  }

  getchar();
}

6) - Napište program, který se zeptá na počet chyb a vypíše :
   - pokud počet piv je nula - "Nic si nepil"
   - větší než nula a menší (rovno) než tři - "Pohodička"
   - větší než tři a menší (rovno) než pět - "V náladě"
   - větší než pět a menší nebo deset - "Pod stůl"
   - větší než deset - "Jako puma !"

#include <stdio.h>

void main()
{
  int a;
  
  printf("Zadej pocet piv : ");
  scanf("%d", &a);

  if(a <= 0)
    printf("Nic si nepil\n");
  else if(a <= 3)
    printf("Pohodicka\n");
  else if(a <= 5)
    printf("V nalade\n");
  else if(a <= 10)
    printf("Pod stul\n");
  else /*if(a > 10)*/
    printf("Jako puma !\n");

  getchar();
}


                  === Kapitola 6 ===

1) - Napište program, který vytiskne násobky tří od tří do dvaceti.
   Nepopužívejte % (dělení modulo)

#include <stdio.h>

void main()
{
  int i;
  
  for(i = 3; i < 20; i += 3)
    printf("%d \n", i);

  getchar();
}

2) - Napište program, který vytiskne ascii tabulku (znaky od 32 do 128)

#include <stdio.h>

void main()
{
  int i;

  printf("Ascii tabulka \n");
  
  for(i = 32; i <= 128; i ++) {
    printf("%c ", i);
    if((i - 32) % 16 == 0)
      printf("\n");
  }

  getchar();
}

3) - Napište program, který čte čísla, dokud nezadáte 999 a potom
   vytiskne jejich průměr.

#include <stdio.h>

void main()
{
  int cislo, pocet, soucet;

  cislo = 0;
  pocet = -1;
  soucet = 0;
  // dulezite

  do {
    pocet ++;
    soucet += cislo;

    scanf("%d", &cislo);
  } while(cislo != 999);
  // takhle tam ta 999 nebude zapocitana

  /*
  pocet = 0;
  soucet = 0;
  // dulezite

  do {
    scanf("%d", &cislo);

    pocet ++;
    soucet += cislo;
  } while(cislo != 999);
  // takhle by tam byla zapocitana
  */

  printf("Prumer je %d\n", soucet / pocet);

  getchar();
}

4) - Napište program, který vytiskne posloupnost čísel 1 5 13 29 od
   1 do 500 (vždycky další číslo je (předchozí * 2) + 3)

#include <stdio.h>

void main()
{
  int i;
  
  for(i = 1; i < 500; i = i * 2 + 3)
    printf("%d \n", i);

  getchar();
}

5) - Napište program, který vypíše tabulku prvočísel od 1 do 100.
   Použijte % (dělení modulo)

#include <stdio.h>

void main()
{
  int i, j;
  
  for(i = 1; i < 100; i ++) {
    for(j = 2; j <= i; j ++) {
      if((i % j) == 0)
        break;
    }
    // pokud je necim delitelne, vyskoci z cyklu
    
    if(j == i)
      printf("%d, ", i);
    // husty, co ? pokud je to prvocislo, dojde j az do i !!

    if(i == 50)
      putchar('\n');
  }

  getchar();
}

6) - Napište program, vytisknuvší tabulku mocnin zadaného čísla od 0 do 10

#include <stdio.h>

void main()
{
  int i, n, m;

  printf("Zadej cislo : ");
  scanf("%d", &n);
  
  for(i = 0, m = 1; i <= 10; i ++, m *= n)
    printf("%d ^ %d = %d \n", n, i, m);

  getchar();
}


                  === Kapitola 4b ===

1) Napište program, kopírující obsah souboru a.txt do b.txt

#include <stdio.h>

void main()
{
  FILE *fr, *fw;
  int c;

  fr = fopen("a.txt", "r");
  fw = fopen("b.txt", "w"); // otevreme pro zapis
  if(fr == NULL || fw == NULL) {
    printf("Soubor nejde otevrit !\n");

    if(fr != NULL)
      fclose(fr);
    if(fw != NULL) // před koncem programu musíme
      fclose(fw); // uzavřít všechny soubory

    getchar();
    return;
  }

  while((c = fgetc(fr)) != EOF)
    fputc(c, fw);
  // kopíruje až do konce

  fclose(fr);
  fclose(fw);

  getchar();
}

2) Zkuste napsat program, který spočítá mezery v souboru Text.txt

#include <stdio.h>

void main()
{
  int c, n_mez;
  FILE *fr;

  fr = fopen("Test.txt", "r");

  if(fr == NULL) {
    printf("Soubor Test.txt nejde otevrit !\n");

    getchar();
    return;
  }

  n_mez = 0;
  // důležité !

  while((c = fgetc(fr)) != EOF) {
    if(c == ' ')
      n_mez ++;
  }
  // počítá mezery

  fclose(fr);

  printf("V souboru Test.txt je %d mezer\n", n_mez);

  getchar();
}

3) Napište program, který spočítá slova v souboru Text.txt

#include <stdio.h>

void main()
{
  int c, c_predch, n_slov;
  FILE *fr;

  fr = fopen("Test.txt", "r");

  if(fr == NULL) {
    printf("Soubor Test.txt nejde otevrit !\n");

    getchar();
    return;
  }

  c_predch = ' ';
  n_slov = 0;
  // důležité !

  while((c = fgetc(fr)) != EOF) {
    if((c == ' ' || c == '\n') && (c_predch != ' ' && c_predch != '\n'))
      n_slov ++;
    c_predch = c;
  }
  // počítá slova

  if(c_predch != ' ' && c_predch != '\n')
    n_slov ++;
  // spocita posledni slovo za kterym je EOF a ne mezera

  fclose(fr);

  printf("V souboru Test.txt je %d slov\n", n_slov);

  getchar();
}

4) Pokuste se o program, který spočítá samohlásky v souboru Text.txt

#include <stdio.h>

void main()
{
  int c, n_sam;
  FILE *fr;

  fr = fopen("Test.txt", "r");

  if(fr == NULL) {
    printf("Soubor Test.txt nejde otevrit !\n");

    getchar();
    return;
  }

  n_sam = 0;
  // důležité !

  while((c = fgetc(fr)) != EOF) {
    if(c >= 'A' && c <= 'Z')
      c += 'a' - 'A';
    // převede píseny na maly

    switch(c) {
    case 'a':
    case 'e':
    case 'i':
    case 'o':
    case 'u':
    case 'y':
      n_sam ++;
    }
  }
  // počítá samohlásky

  fclose(fr);

  printf("V souboru Test.txt je %d samohlasek\n", n_sam);

  getchar();
}


                  === Kapitola 7 ===

1) - Napište program, který pomocí makra zjistí pokud je zadané číslo liché.

#include <stdio.h>

#define Liche(num) ((num) % 2)

void main()
{
  int n;

  printf("Zadej cislo : ");
  scanf("%d", &n);
  
  if(Liche(n))
    printf("Liche \n");
  else
    printf("Sude \n");

  getchar();
}

2) - Napište makro, které vybere prostřední ze tří zadaných čísel (velikostně)

#include <stdio.h>

#define Mid(a,b,c) ((((b) > (a) && (a) > (c)) || ((c) > (a) && (a) > (b)))? (a) \
         : ((((a) > (b) && (b) > (c)) || ((c) > (b) && (b) > (a)))? (b) : (c)))
// at zije zmatek v zavorkach !!!

void main()
{
  int a, b, c;

  printf("Zadej tri cisla : ");
  scanf("%d%d%d", &a, &b, &c);

  printf("Prostredni : %d!\n", Mid(a, b, c));

  getchar();
}

3) - Napište které zjistí zda znak je malé písmeno. (hodnota bude větší
   nebo rovno 'a' a menší nebo 'z')

#include <stdio.h>

#define SmallChar(chr) ((chr) >= 'a' && (chr) <= 'z')

void main()
{
  char c;

  scanf("%c", &c);

  if(SmallChar(c))
    printf("Male\n");
  else
    printf("Inaci (velke nebo cislo nebo cokoli)\n");

  getchar();
}

4) - Napište makro pro třetí mocninu (x * x * x). Vyzkoušejte na :
   - na_treti(10);
   - na_treti(i + 10);
   - na_treti(i * 10);
   - na_treti(i * j - 3);
   (i a j jsou zadaná čísla)

#include <stdio.h>

#define NaTreti(x) ((x) * (x) * (x))

void main()
{
  int n;

  scanf("%d", &n);

  printf("%d ^ 3 = %d\n", n, NaTreti(n)); // nekce se mi to vsecko psat :-)

  getchar();
}

5) - Napište makro pro výpis chybové hlášky a čekání
   na stisk klávesy.

#include <stdio.h>

#define Chyba { printf("Nekde nastala chyba, sefe ! \n"); getchar(); }

void main()
{
  printf("neco dela ...\n");

  Chyba;

  printf("... neco dela\n");

  getchar();
}


                  === Kapitola 8 ===

Tady mě nic na cvičení nenapadá. Zkuste napsat makra, zaokrouhlující
dolů, nahoru a zaokrouhlující (větší než 0.5 nahoru, jinak dolů)

#include <stdio.h>

#define Okolo(x) ((int)((x) + 0.5))
#define Dolu(x) ((int)(x))
#define Nahoru(x) (((int)(x) - (x) == 0)? (int)(x) : (int)(x) + 1)

void main()
{
  double f;

  for(f = 0; f <= 2; f += 0.1)
    printf("%f, %d, %d, %d\n", f, Dolu(f), Okolo(f), Nahoru(f));

  getchar();
}


                  === Kapitola 9 ===

1) - Napište funkci, která rekurzivně spočítá mocninu reálného čísla

double Mocnina(double cislo, int kolik)
{
  if(!kolik)
    return 1;

  return (cislo * Mocnina(cislo, kolik - 1));
}
// jednoduche, ze ?

2) - Napište funkci Max_Tri, která vrátí největší ze tří čísel

int Max_Tri(int a, int b, int c)
{
  if(a > b) {
    if(a > c)
      return a;
    else
      return c;
  } else {
    if(c > b)
      return c;
    else
      return b;
  }

  return a;
  // nektere kompilatory muzou rvat, ze
  // ne vsechny moznosti maji navratovou hodnotu
  // (tak blbej je myslim jen borland)
}

3) - Napište funkci, zjišťující zda je parametr prvočíslo a podle toho vrátí 1 nebo 0

int Prvocislo(int n_cislo)
{
  int i;

  for(i = 2; i < n_cislo; i ++)
    if((n_cislo % i) == 0)
      return 0; // pokud je necim delitelne, vraci 0

  return 1;
}

4) - Napište funkci pro převod malých znaků na velké a naopak (v jednom)

char Zmrv_Ho(char c)
{
  if(c >= 'a' && c <= 'z')
    return (c + 'A' - 'a');

  if(c >= 'A' && c <= 'Z')
    return (c - 'A' + 'a');

  return c;
}

5) - Napište funkci, která vypočítá rovnici : x = 7a + 41b - 56c + 14
   (a, b, c jsou parametry a x je výsledek)

float Divna_Rov(float a, float b, float c)
{
  return 7 * a + 41 * b - 56 * c + 14;
  // zavorky tam byt nemusi (nemusely byt snad ani v tech predchozich)
}

6) - Napište modul pro výpočet obsahu a obvodu kružnice (v .h použijte guarda)

/* Kruh.h */

#ifndef KRUH_INCLUDED
#define KRUH_INCLUDED

#define PI (3.141592653579893238462643383279502884)

float Obsah(float f_radius);

#endif //KRUH_INCLUDED/* Kruh.c */

#include "Kruh.h"

float Obsah(float f_radius)
{
  return f_radius * f_radius * PI;
}/* Main.c */

#include <stdio.h>
#include "Kruh.h"

void main()
{
  printf("Kruh o polomeru %f ma obsah %f.2\n", 5.71, Obsah(5.71));
  // lehke, co ?

  getchar(); // ceka na klavesu
}


                  === Kapitola 10 ===

1) - Napište program, který čte čísla a postupně je ukládá do pole. (musí
   se postupně realokovat) Potom když uživatel zadá 999 (to už v poli nebude)
   program potom prohodí pořadí čísel a pole vytiskne.

#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>

void main()
{
  int pocet, cislo;
  int *pole;
  int i, z;
  
  pocet = 0;
  // dulezite

  while(1) {
    scanf("%d", &cislo);
    // nacte cislo

    if(cislo == 999)
      break;
    // u 999 skonci

    if(pocet ++)
      pole = (int*)realloc(pole, pocet * sizeof(int));
    else
      pole = (int*)malloc(sizeof(int));
    if(pole == NULL) {
      printf("Nedostatek pameti !\n");
      getchar();
      // pokud je tady takova hlaska po ktere program
      // hned spadne, je docela slusnost pockat az si
      // to uzivatel precte aby potom nemusel zkoumat
      // proc to vlastne spadlo (jako m$ windows :-))

      return;
    }
    // zvetsi pole

    pole[pocet - 1] = cislo;
    // zapise cislo
  }

  for(i = 0; i < pocet; i ++)
    printf("%d ", pole[i]);
  printf("\n");
  // vytiskne pole

  for(i = 0; i < pocet / 2; i ++) {
    z = pole[i];
    pole[i] = pole[pocet - 1 - i];
    pole[pocet - 1 - i] = z;
  }
  // prohodi poradi

  for(i = 0; i < pocet; i ++)
    printf("%d ", pole[i]);
  printf("\n");
  // vytiskne pole

  free((void*)pole);
  // uvolni pamet

  getchar();
}

2) - Napište program, který v poli seřadí čísla v poli (zadává se jako minule)
   vzestupně. Na to jsou metody :

Bublinková - pole se prochází od začátku až do konce a pokud
  se najde číslo které je větší než následující, prohodí se s ním.
  Tohle se opakuje dokud není pole seřazené (takhle se seřadí vzestupně)

Shake sort - jako bublinková, jenže pole se prochází tam a zpátky

Sentinell - zarážka. to je proměnná, nastavená na velikost pole.
  Pole se pokaždé projde od začátku k zarážce a najde se největší číslo.
  To se potom prohodí s posledním. Potom se zarážka sníží a celý proces
  se opakuje dokud není zarážka nula

Quick Sort - Jedna z nejrychlejších metod. Vezmou se dvě proměnné
  a jedna se nastaví na začátek a druhá na konec. Potom se určí tzv. pivot.
  To je střední hodnota pole. Normálně se to dělá tak že se vybere hodnota
  prostředního čísloa mezi proměnnými. Potom se jedna zvyšuje a druhá snižuje
  a hledají se hodnoty, které jsou na špatné straně (menší než pivot napravo
  a větší nalevo) ty se pak vzájemně prohodí. Takhle se postupuje dokud se ukazatele
  nesetkají. Potom se to samé zavolá pro obě půlky pole - je to rekurzivní metoda
  a z tohohle jste ji asi nepochopili :-) bude v řešení

#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>

void Bubble(int *p_pole, int n_pocet)
{
  int i, z, b_change;

  do {
    b_change = 0;
    // zmena = 0

    for(i = 1; i < n_pocet; i ++) {
      if(p_pole[i - 1] > p_pole[i]) {
        b_change ++;
        // zmena !

        z = p_pole[i - 1];
        p_pole[i - 1] = p_pole[i];
        p_pole[i] = z;
      }
    }
    // zkusi zda je pole setridene / probublava ...
  } while(b_change);
}

void Shake(int *p_pole, int n_pocet)
{
  int i, z, b_change;

  do {
    b_change = 0;
    // zmena = 0

    for(i = 1; i < n_pocet; i ++) {
      if(p_pole[i - 1] > p_pole[i]) {
        b_change ++;
        // zmena !

        z = p_pole[i - 1];
        p_pole[i - 1] = p_pole[i];
        p_pole[i] = z;
      }
    }
    // zkusi zda je pole setridene / probublava tam ...

    if(!b_change)
      break;
    // testuje zmeny (pokud nejsou, pole je serazene !)

    for(i = n_pocet - 1; i > 0; i --) {
      if(p_pole[i - 1] > p_pole[i]) {
        b_change ++;
        // zmena !

        z = p_pole[i - 1];
        p_pole[i - 1] = p_pole[i];
        p_pole[i] = z;
      }
    }
    // zkusi zda je pole setridene / probublava zpatky ...
  } while(b_change);
}

void Sentinell(int *p_pole, int n_pocet)
{
  int i, z, max, sentinell;

  sentinell = n_pocet;
  // zarazka ukazuje na posledni prvek pole

  do {
    max = 0;
    for(i = 1; i < sentinell; i ++) {
      if(p_pole[i] > p_pole[max])
        max = i;
    }
    // najde maximum

    z = p_pole[max];
    p_pole[max] = p_pole[sentinell - 1];
    p_pole[sentinell - 1] = z;
    // prohodi prvky
  } while(-- sentinell);
  // nez zarazka dojde na zacatek...
}

void QSort_Rec(int bottom, int top, int *p_pole)
{
  int i, j, pivot, z;

  i = bottom;
  j = top;
  pivot = p_pole[(bottom + top) / 2];
  // urci pivot (jsou i lepsi algorytmy)

  do {
    while(p_pole[i] < pivot)
      i ++;
    while(p_pole[j] > pivot)
      j --;
    if(i <= j) {
      z = p_pole[i];
      p_pole[i] = p_pole[j];
      p_pole[j] = z;
      // prohodi prvky

      i ++;
      j --;
    }
  } while(i <= j);
  // qsortink !

  if(bottom < j)
    QSort_Rec(bottom, j, p_pole);
  if(i < top)
    QSort_Rec(i, top, p_pole);
  // rekurzuje useky pole
}

void QuickSort(int *p_pole, int n_pocet)
{
  QSort_Rec(0, n_pocet - 1, p_pole);
  // vola se trochu jinak
}

void main()
{
  int pocet, cislo;
  int *pole;
  int i;
  
  pocet = 0;
  // dulezite

  while(1) {
    scanf("%d", &cislo);
    // nacte cislo

    if(cislo == 999)
      break;
    // u 999 skonci

    if(pocet ++)
      pole = (int*)realloc(pole, pocet * sizeof(int));
    else
      pole = (int*)malloc(sizeof(int));
    if(pole == NULL) {
      printf("Nedostatek pameti !\n");
      getchar();
      // pokud je tady takova hlaska po ktere program
      // hned spadne, je docela slusnost pockat az si
      // to uzivatel precte aby potom nemusel zkoumat
      // proc to vlastne spadlo (jako m$ windows :-))

      return;
    }
    // zvetsi pole

    pole[pocet - 1] = cislo;
    // zapise cislo
  }

  for(i = 0; i < pocet; i ++)
    printf("%d ", pole[i]);
  printf("\n");
  // vytiskne pole

  //Bubble(pole, pocet);
  //Shake(pole, pocet);
  //Sentinell(pole, pocet);
  QuickSort(pole, pocet);
  // seradi pole

  for(i = 0; i < pocet; i ++)
    printf("%d ", pole[i]);
  printf("\n");
  // vytiskne pole

  free((void*)pole);
  // uvolni pamet

  getchar();
}

3) - Napište program, který vytiskne počet a hodnotu parametrů se kterými
   je volán. Zkuste různé kombinace... (z příkazové řádky)

#include <stdio.h>

void main(int argc, char **argv)
{
  int i;

  printf("%d parametru !\n", argc);
  for(i = 0; i < argc; i ++)
    printf("%s \n", argv[i]);

  getchar();
}

4) - Napište funkci Swap(int *a, int *b), která prohodí hodnoty integerů
   a a b. (Volat se bude Swap(&a, &b);)

void Swap(int *a, int *b)
{
  int z;

  z = *a;
  *a = *b;
  *b = z;
}

pomocí odkazů by to vypadalo takhle :

void Swap(int &a, int &b)
{
  int z;

  z = a;
  a = b;
  b = z;
}

A volá se Swap(a, b);


                  === Kapitola 11 ===

1) - Napište program, který bude mít strukturu Kocka s věkem a cenou.
   Uživatel zadá počet koček a ceny a stáří koček. Program je potom seřadí
   podle ceny a podle věku a vytiskne (napřed podle ceny a potom podle věku)

#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>

struct Cat {
  char s_name[256]; // jméno
  int n_age;    // věk
  int n_price;   // cena
};

/*
typedef struct {
  char s_name[256];
  int n_age;
  int n_price;
} Cat;
// Non - C++ struktura (MincGW, LCC)
*/

#define CAT_SORT_BYAGE   0
#define CAT_SORT_BYPRICE  1

void Tisk(Cat *p_cat, int cat_num)
{
  int i;

  for(i = 0; i < cat_num; i ++) {
    printf("%3d - %8s, %5d let, %5d $\n", i + 1, p_cat[i].s_name,
      p_cat[i].n_age, p_cat[i].n_price);
  }
}
// tiskne kocky

void Sentinell(Cat *p_cat, int n_pocet, int sort_by)
{
  int i, max, sentinell;
  Cat z;

  sentinell = n_pocet;
  // zarazka ukazuje na posledni prvek pole

  do {
    max = 0;
    if(sort_by == CAT_SORT_BYAGE) {
      for(i = 1; i < sentinell; i ++) {
        if(p_cat[i].n_age > p_cat[max].n_age)
          max = i;
      }
    } else {
      for(i = 1; i < sentinell; i ++) {
        if(p_cat[i].n_price > p_cat[max].n_price)
          max = i;
      }
    }
    // najde maximum

    z = p_cat[max];
    p_cat[max] = p_cat[sentinell - 1];
    p_cat[sentinell - 1] = z;
    // prohodi prvky
  } while(-- sentinell);
  // nez zarazka dojde na zacatek...
}
// seradi kocky

void main(int argc, char **argv)
{
  int cat_num;
  Cat *p_cat;
  int i;

  printf("Zadej pocet kocek, bastarde : ");
  scanf("%d", &cat_num);
  // přečte počet koček

  if((p_cat = (Cat*)malloc(cat_num * sizeof(Cat))) == NULL) {
    printf("Nedostatek pameti RAM !\n");
    getchar();

    return;
  }
  // naalokuje paměť pro kočky

  for(i = 0; i < cat_num; i ++) {
    printf("%d. kocka - zadej jmeno, cenu a stari. \n", i + 1);
    scanf("%s%d%d", p_cat[i].s_name, &p_cat[i].n_price, &p_cat[i].n_age);
  }
  // precte kocky

  printf("\nKocky :\n");
  Tisk(p_cat, cat_num);
  // vytiskne kocky

  getchar();

  Sentinell(p_cat, cat_num, CAT_SORT_BYAGE);
  // seradi kocky dle veku

  printf("\nKocky podle stari :\n");
  Tisk(p_cat, cat_num);
  // vytiskne kocky

  getchar();

  Sentinell(p_cat, cat_num, CAT_SORT_BYPRICE);
  // seradi kocky dle ceny

  printf("\nKocky podle ceny :\n");
  Tisk(p_cat, cat_num);
  // vytiskne kocky

  free((void*)p_cat);
  // uvolni pamet

  getchar();
}

2) - Napište program pro evidenci pokojů v hotelu. Bude struktura pokoj, která
   má číslo pokoje (0 - 50) a je obsazená nebo volná. To bude výčtový typ.
   Hotel bude mít 5 pokojů a program bude umět zobrazit zabrané a volné pokoje
   a zadat / uvolnit pokoj.

#include <stdio.h>

enum Room_Status {
  Free,         // volno
  Busy         // obsazeno
};

struct Room {
  int n_id;       // číslo
  Room_Status r_status; // stav
};

/*
typedef enum {
  Free,         // volno
  Busy         // obsazeno
} Room_Status;

typedef struct {
  int n_id;       // číslo
  Room_Status r_status; // stav
} Room;

// Non - C++ struktury (MincGW, LCC)
*/

void Tisk(Room *p_room, int room_num)
{
  int i;

  for(i = 0; i < room_num; i ++) {
    printf("Pokoj cislo %2d - %s\n", p_room[i].n_id,
      (p_room[i].r_status == Free)? "volno" : "obsazeno");
  }
}
// tiskne pokoje

void Init(Room *p_room, int room_num)
{
  int i;

  for(i = 0; i < room_num; i ++) {
    p_room[i].n_id = i + 1;
    p_room[i].r_status = Free;
  }
}
// pripravi pokoje

int Set_Stat(Room *p_room, int room_num, int n_room_id, Room_Status r_stat)
{
  int i;

  for(i = 0; i < room_num; i ++) {
    if(p_room[i].n_id == n_room_id) {
      p_room[i].r_status = r_stat;

      return 1;
    }
  }

  printf("Toz, tendle pokoj tam nejni !\n");

  return 0;
}
// nastavi status pokoje

void main(int argc, char **argv)
{
  Room room[5];
  int n_choice;
  int b_done;

  Init(room, 5);
  // připraví pokoje
  
  Tisk(room, 5);
  // tiskne hotel

  b_done = 1;
  while(b_done) {
    do {
      printf("Rekni co kces ! \n[1 = tiskni pokoje,"
          " 2 = zadej pokoj, 3 = uvolni pokoj, 4 = exit] : ");
      scanf("%d", &n_choice);
    } while(n_choice < 1 || n_choice > 4);
    // přečte co uživatel chce

    switch(n_choice) {
    case 1:
      Tisk(room, 5);
      break;
    case 2:
      printf("Rekni, kterej pokoj chces zadat : ");
      do {
        scanf("%d", &n_choice);
      } while(!Set_Stat(room, 5, n_choice, Busy));
      break;
    case 3:
      printf("Rekni, kterej pokoj chces uvolnit : ");
      do {
        scanf("%d", &n_choice);
      } while(!Set_Stat(room, 5, n_choice, Free));
      break;
    case 4:
      b_done = 0;
      break;
    
    
    }  
  }

  getchar();
}

3) - Napište program, který bude mít výčtový typ eLumps (na začátku) a vytiskne
   jména a názvy položek typu. Zkuste použít pole pro názvy.

#include <stdio.h>

enum eLumps
{
  kEntities = 0,
  kTextures,
  kPlanes,
  kNodes,
  kLeafs,
  kLeafFaces,
  kLeafBrushes,
  kModels,
  kBrushes,
  kBrushSides,
  kVertices,
  kMeshVerts,
  kShaders,
  kFaces,
  kLightmaps,
  kLightVolumes,
  kVisData,
  kMaxLumps
};

struct {
  char name[32];
  eLumps lump_value;
} lumpname[] = {
  {"kEntities", kEntities },
  {"kTextures", kTextures },
  {"kPlanes", kPlanes },
  {"kNodes", kNodes },
  {"kLeafs", kLeafs },
  {"kLeafFaces", kLeafFaces },
  {"kLeafBrushes", kLeafBrushes },
  {"kModels", kModels },
  {"kBrushes", kBrushes },
  {"kBrushSides", kBrushSides },
  {"kVertices", kVertices },
  {"kMeshVerts", kMeshVerts },
  {"kShaders", kShaders },
  {"kFaces", kFaces },
  {"kLightmaps", kLightmaps },
  {"kLightVolumes", kLightVolumes },
  {"kVisData", kVisData },
  {"kMaxLumps", kMaxLumps} };
// tabulka jmen a souvisejících hodnot

void main(int argc, char **argv)
{
  int i;


  for(i = 0; i <= kMaxLumps; i ++)
    printf("%s = %d\n", lumpname[i].name, lumpname[i].lump_value);
  // takhle to bude fungovat i když budete měnit hodnoty / pořadí enumů

  getchar();
}

4) - Napište program, který bude mít spojový seznam, kde půjde přidávat prvky,
   ubírat prvky (obojí na určitou pozici) Po každé operaci se obsah seznamu
   znovu zobrazí (na jednu řádku)

#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>

struct Seznam {
  struct Seznam *prev, *next;
  int id;
};

/*
typedef struct Seznam {
  struct Seznam *prev, *next;
  int id;
} _Seznam;

#define _Seznam Seznam

// Non C++ deklarace (je to trochu složitější)
*/

void Tisk(Seznam *seznam)
{
  if(seznam == NULL) {
    printf("Seznam = [<prazdny>]\n");
    return;
  }

  while(seznam->prev != NULL)
    seznam = seznam->prev;
  // najde první prvek

  printf("Seznam = [");

  while(seznam != NULL) {
    printf("%d%s", seznam->id, (seznam->next == NULL)? "]\n" : ", ");
    seznam = seznam->next;
  }
  // tiskne
}
// velice rafinovaně tiskne seznam

Seznam *Add(Seznam *seznam, int n_index, int b_pred, int n_new_id)
{
  Seznam *_sez;
  Seznam *novy;
  int i;

  if(seznam == NULL) {
    if((seznam = (Seznam*)malloc(sizeof(Seznam))) == NULL)
      return NULL;
    // naalokuje novy prvek

    seznam->id = n_new_id;
    seznam->prev = NULL;
    seznam->next = NULL;

    return seznam;
  }
  // pro pripad prazdneho seznamu

  if(n_index < 0)
    return seznam;

  while(seznam->prev != NULL)
    seznam = seznam->prev;
  // najde první prvek

  _sez = seznam;
  for(i = 0; i < n_index; i ++) {
    if((seznam = seznam->next) == NULL)
      return _sez;
  }
  // posune se na prvek kam se ma clanek pridat

  if((novy = (Seznam*)malloc(sizeof(Seznam))) == NULL)
    return seznam;
  // naalokuje novy prvek

  novy->id = n_new_id;
  // prideli novou hodnotu

  if(b_pred) {
    // prida clanek pred

    novy->prev = seznam->prev;
    if(seznam->prev != NULL)
      seznam->prev->next = novy;
    seznam->prev = novy;
    novy->next = seznam;
    // upravi pointery ...
  } else {
    // prida clanek za

    novy->next = seznam->next;
    if(seznam->next != NULL)
      seznam->next->prev = novy;
    seznam->next = novy;
    novy->prev = seznam;
    // upravi pointery ...
  }

  return seznam;
}

Seznam *Delete(Seznam *seznam, int n_index)
{
  Seznam *z;
  int i;

  if(seznam == NULL)
    return NULL;

  if(n_index < 0)
    return seznam;

  while(seznam->prev != NULL)
    seznam = seznam->prev;
  // najde první prvek

  for(i = 0; i < n_index; i ++) {
    if((seznam = seznam->next) == NULL)
      return 0;
  }
  // posune se na prvek kam se ma clanek pridat

  z = NULL;
  if(seznam->prev != NULL) {
    seznam->prev->next = seznam->next;
    z = seznam->prev;
  }
  if(seznam->next != NULL) {
    seznam->next->prev = seznam->prev;
    z = seznam->next;
  }
  // obnovi spojeni

  free((void*)seznam);
  // uvolni pamet

  return z;
}

void main(int argc, char **argv)
{
  Seznam *seznam;
  int n_choice;
  int n_place;
  int n_index;
  int b_exit;

  seznam = NULL;
  // připraví strukturu pro použití

  seznam = Add(seznam, 0, 0, 1);
  seznam = Add(seznam, 0, 1, 0);
  seznam = Add(seznam, 1, 0, 2);
  // cvicne prida par hodnot

  b_exit = 0;
  while(!b_exit) {
    Tisk(seznam);
    // tiskne seznam

    do {
      printf("\nCo po mne vlastne chcete ? \n[1 - pridej, 2 - uber, 3 - exit] :");
      scanf("%d", &n_choice);
    } while(n_choice < 1 || n_choice > 3);
    // zepta se co uzivatel chce

    switch(n_choice) {
    case 1:
      printf("Zadej novou hodnotu, poradi a 1 = pred / 0 = za :\n");
      scanf("%d%d%d", &n_choice, &n_index, &n_place);
      seznam = Add(seznam, n_index, n_place, n_choice); // 1. prvek ma index 0 !
      // prida novy prvek
      break;
    case 2:
      printf("Zadej poradi prvku k smazani : ");
      scanf("%d", &n_index);
      seznam = Delete(seznam, n_index);
      break;
    case 3:
      b_exit = 1;
      break;
    }
    // udela co se po nem chce
  }

  while((seznam = Delete(seznam, 0)) != NULL)
    ;
  // uvolni pamet ;-)

  getchar();
}


                  === Kapitola 12 ===

1) - Dopsat cheater

2) - Napište funkci, která "odřízne" z adresy poslední zpětné lomítko
   (pokud tam je)

char *Lomcovak(char *str)
{
  if(str[strlen(str) - 1] == '\n')
    str[strlen(str) - 1] = 0;
  // pokud tam je, tak ho odstrani :-) jednoduche !

  return str;
}

3) - Napište program, kterému zadáte jména všech svých přítelkyň,
   ten je uloží do spojového seznamu a seřadí podle jména. Použijte strcmp()

#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <stdio.h>

struct Seznam {
  struct Seznam *prev, *next;
  char pritelkyne[16];
};

/*
typedef struct Seznam {
  struct Seznam *prev, *next;
  char pritelkyne[16];
} _Seznam;

#define _Seznam Seznam

// Non C++ deklarace (je to trochu složitější)
*/

void Tisk(Seznam *seznam)
{
  if(seznam == NULL) {
    printf("Seznam = [<prazdny>]\n");
    return;
  }

  while(seznam->prev != NULL)
    seznam = seznam->prev;
  // najde první prvek

  printf("Seznam = [");

  while(seznam != NULL) {
    printf("%s%s", seznam->pritelkyne, (seznam->next == NULL)? "]\n" : ", ");
    seznam = seznam->next;
  }
  // tiskne
}
// velice rafinovaně tiskne seznam

Seznam *Add(Seznam *seznam, int n_index, int b_pred, char *n_new_id)
{
  Seznam *_sez;
  Seznam *novy;
  int i;

  if(seznam == NULL) {
    if((seznam = (Seznam*)malloc(sizeof(Seznam))) == NULL)
      return NULL;
    // naalokuje novy prvek

    strcpy(seznam->pritelkyne, n_new_id);
    seznam->prev = NULL;
    seznam->next = NULL;

    return seznam;
  }
  // pro pripad prazdneho seznamu

  if(n_index < 0)
    return seznam;

  while(seznam->prev != NULL)
    seznam = seznam->prev;
  // najde první prvek

  _sez = seznam;
  for(i = 0; i < n_index; i ++) {
    if((seznam = seznam->next) == NULL)
      return _sez;
  }
  // posune se na prvek kam se ma clanek pridat

  if((novy = (Seznam*)malloc(sizeof(Seznam))) == NULL)
    return seznam;
  // naalokuje novy prvek

  strcpy(novy->pritelkyne, n_new_id);
  // prideli novou hodnotu

  if(b_pred) {
    // prida clanek pred

    novy->prev = seznam->prev;
    if(seznam->prev != NULL)
      seznam->prev->next = novy;
    seznam->prev = novy;
    novy->next = seznam;
    // upravi pointery ...
  } else {
    // prida clanek za

    novy->next = seznam->next;
    if(seznam->next != NULL)
      seznam->next->prev = novy;
    seznam->next = novy;
    novy->prev = seznam;
    // upravi pointery ...
  }

  return seznam;
}

Seznam *Delete(Seznam *seznam, int n_index)
{
  Seznam *z;
  int i;

  if(seznam == NULL)
    return NULL;

  if(n_index < 0)
    return seznam;

  while(seznam->prev != NULL)
    seznam = seznam->prev;
  // najde první prvek

  for(i = 0; i < n_index; i ++) {
    if((seznam = seznam->next) == NULL)
      return 0;
  }
  // posune se na prvek kam se ma clanek pridat

  z = NULL;
  if(seznam->prev != NULL) {
    seznam->prev->next = seznam->next;
    z = seznam->prev;
  }
  if(seznam->next != NULL) {
    seznam->next->prev = seznam->prev;
    z = seznam->next;
  }
  // obnovi spojeni

  free((void*)seznam);
  // uvolni pamet

  return z;
}

Seznam *Swap(Seznam *a, Seznam *b)
{
  a->next = b->next;
  b->next = a;
  b->prev = a->prev;
  a->prev = b;
  if(b->prev != NULL)
    b->prev->next = b;
  if(a->next != NULL)
    a->next->prev = a;

  return b;

  /*
  char c[256];

  strcpy(c, b->pritelkyne);
  strcpy(b->pritelkyne, a->pritelkyne);
  strcpy(a->pritelkyne, c);
  // neprilis dokonale, kdyz uz mame spojovy seznam

  return a;
  */
}
// prohodi dva prvky (predpoklada ze jsou vedle sebe, a je pred b)

Seznam *Sort(Seznam *seznam)
{
  Seznam *prvni;
  int b_modify;

  if(seznam == NULL)
    return NULL;

  do {
    b_modify = 0;
    // modify na nulu

    prvni = seznam;
    while(prvni->prev != NULL)
      prvni = prvni->prev;
    // najde první potvoru (pri prohazovani se muze zmeni poradi seznamu)

    while(prvni->next != NULL) {
      if(strcmp(prvni->pritelkyne, prvni->next->pritelkyne) > 0) {
        b_modify = 1;
        prvni = Swap(prvni, prvni->next);
      }
      prvni = prvni->next;
    }
    // bublinkuje
  } while(b_modify);
  // řádí s přítelkyněmi

  return seznam;
}
// pouziva bubble sort ...

void main(int argc, char **argv)
{
  char nova_pritelkyne[16]; // pozor na dlouha jmena !
  Seznam *pritelkyne;

  pritelkyne = NULL;
  // připraví strukturu pro použití

  printf("Zadavej jmena svych pritelkyn, seznam se ukonci jmenem \"-\" \n");

  while(1) {
    scanf("%s", nova_pritelkyne);
    if(strcmp(nova_pritelkyne, "-"))
      pritelkyne = Add(pritelkyne, 0, 0, nova_pritelkyne);
    else
      break;
  }
  // zadavani

  Tisk(pritelkyne);
  // tiskne seznam

  printf("\nSerazene podle abecedy :\n");

  pritelkyne = Sort(pritelkyne);
  // seradi pritelkyne

  Tisk(pritelkyne);
  // tiskne seznam

  while((pritelkyne = Delete(pritelkyne, 0)) != NULL)
    ;
  // uvolni pamet ;-)

  getchar();
}

4) - Napište funkci, která z textu "bla x:10 bla y: 15 bla z:-3 bla .." vytáhne
   hodnoty x, y a z. (výraz se bude číst z klávesnice,
   takže je potřeba ošetřit chyby)

// !!! musíte mít na paměti, že pokud napíšete do stringu mezeru,
// scanf použije jen část před mezerou (muselo by se použít while(getchar() != '\n'))

#include <string.h>
#include <stdio.h>
#include <math.h> // funkce atof()

void Parse_It(char *str)
{
  float x, y, z;
  char *p_chr;
  int n_err;

  p_chr = str;
  while(*p_chr) {
    if(*p_chr >= 'a' && *p_chr <= 'z')
      *p_chr += 'A' - 'a';
    p_chr ++;
  }
  // jen velká písmena

  printf(str);

  n_err = 0;
  // bez chyb

  if((p_chr = strstr(str, "X:")) == NULL) {
    n_err ++;
    x = 0;
  } else
    x = (float)atof(&p_chr[2]);
  // X - zkusí najít "X:" a za ním bude číslo

  if((p_chr = strstr(str, "Y:")) == NULL) {
    n_err ++;
    y = 0;
  } else
    y = (float)atof(&p_chr[2]);
  // Y

  if((p_chr = strstr(str, "Z:")) == NULL) {
    n_err ++;
    z = 0;
  } else
    z = (float)atof(&p_chr[2]);
  // Z

  printf("X = %.2f\nY = %.2f\nZ = %.2f\nZaznamenano %d chyb.\n", x, y, z, n_err);
  // vytiskne výsledek
}

void main(int argc, char **argv)
{
  char str[256];

  scanf("%s", str);
  Parse_It(str);

  getchar();
}

5) - Napište funkci, která najde v zadaném stringu znak "x" a až do konce
   text vyplní tečkami. (x tam zůstane)

#include <string.h>
#include <stdio.h>

void Do_X(char *str)
{
  int trigger;

  trigger = 0; // triger = angl. spouštěč
  while(*str) { // to samý jako str[0] != 0
    if(trigger)
      *str = '.';
    if(*str == 'x' || *str == 'X')
      trigger = 1;
    str ++;
  }
}

void main(int argc, char **argv)
{
  char str[256];

  scanf("%s", str);
  Do_X(str);
  printf("%s\n", str);

  getchar();
}


                  === Kapitola 13 ===

1) - Napište program pro rotaci bitů (ne posun !) a vytiskněte výsledky.

#include <stdio.h>

// char má 8 bitů - nebude fungovat pro int (muselo by se změnit číslo 0x80)
unsigned char Rotate_Byte_Left(unsigned char c)
{
  if(c & 0x80) { // 80Hex = 10000000Bin
    return (c << 1) | 1;
  } else
    return (c << 1);
}

unsigned char Rotate_Byte_Right(unsigned char c)
{
  if(c & 1) { // 1Dec = 00000001Bin
    return (c >> 1) | 0x80; // 80Hex = 10000000Bin
  } else
    return (c >> 1);
}

void main(int argc, char **argv)
{
  int i;

  printf("Zadej číslo 0-255 : ");
  scanf("%d", &i);
  
  printf("%d - vpravo = %d, vevo = %d\n", i,
    (int)Rotate_Byte_Right((unsigned char)i),
    (int)Rotate_Byte_Left((unsigned char)i));
  // počítá a tiskne výsledky

  getchar();
}

2) - Napište program pro převod čísel mezi soustavama. Bude se vám hodit (i když
   kalkulačka pod win i ta na stole to umí taky :-))

// pro zjednodušení zadáváte jen číslo a program ho prožene
// všema konverzema tam a zase zpátky (nechtělo se mi psát kontroly chyb)
// taky sem to napsal tak, aby převod byl víceméně intuitivní
// a (snad snadno :-) ) pochopitelný

#include <string.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>

char *Dec_to_Bin(int num)
{
  char *tmp;
  int i;

  tmp = (char*)malloc(17);

  tmp[16] = 0;
  for(i = 0; i < 16; i ++)
    tmp[i] = ((num >> (15 - i)) & 1)? '1' : '0';
  // postupně čte jednotlivé bity čísla (16 bitů)

  return tmp;
}

char *Dec_to_Hex(int num)
{
  char *tmp;
  int i, n;

  tmp = (char*)malloc(5);

  tmp[4] = 0;
  for(i = 0; i < 4; i ++) {
    n = (num >> (12 - 4 * i)) & 0xf;
    // odizoluje čtveřici čísel

    if(n < 10)
      tmp[i] = '0' + n;
    else
      tmp[i] = 'A' + n - 10;
    // převede do hexa
  }

  return tmp;
}

char *Hex_to_Bin(char *num)
{
  char *tmp, c;
  int i, l;

  tmp = (char*)malloc(17);

  l = (signed)strlen(num) - 1;
  // délka čísla

  tmp[16] = 0;
  for(i = 0; i < 16; i ++) {
    if(i / 4 > l)
      tmp[i] = 0;
    else {
      c = num[l - i / 4];

      if(c >= '0' && c <= '9')
        tmp[15 - i] = (((c - '0') >> (i % 4)) & 1)? '1' : '0';
      else /*if(c >= 'A' && c <= 'F')*/
        tmp[15 - i] = (((c - 'A' + 10) >> (i % 4)) & 1)? '1' : '0';
    }
  }

  return tmp;
}

char *Bin_to_Hex(char *num)
{
  char *tmp;
  int i, l, j;

  tmp = (char*)malloc(5);

  l = (signed)strlen(num);
  // délka čísla

  tmp[4] = 0;
  for(i = 0; i < 4; i ++) {
    tmp[i] = 0;
    
    for(j = (3 - i) * 4; j < (3 - i + 1) * 4; j ++)
      tmp[i] += ((j < l)? (num[l - j - 1] == '1') : 0) << (j - (3 - i) * 4);
    // načítá čtveřici čísel (i s mocninou dvou)

    if(tmp[i] < 10)
      tmp[i] = '0' + tmp[i];
    else
      tmp[i] = 'A' + tmp[i] - 10;
    // převede do hexa
  }

  return tmp;
}

int Bin_to_Dec(char *num)
{
  int n, i, l;

  l = (signed)strlen(num);
  // délka čísla

  for(i = 0, n = 0; i < l; i ++)
    n += (num[i] == '1') << (l - i - 1);
  // převede (easy :-))

  return n;
}

int Hex_to_Dec(char *num)
{
  int n, i, l;

  l = (signed)strlen(num);
  // délka čísla

  for(i = 0, n = 0; i < l; i ++) {
    if(num[i] >= '0' && num[i] <= '9')
      n += (num[i] - '0') << ((l - i - 1) * 4);
    else /*if(num[i] >= 'A' && num[i] <= 'Z')*/
      n += (num[i] - 'A' + 10) << ((l - i - 1) * 4);
  }
  // převede na dec

  return n;
}

void main(int argc, char **argv)
{
  char *hex, *bin, *b_hex, *h_bin;
  unsigned int i, i_b, i_h;

  printf("Zadej cislo 0-65535 : ");
  scanf("%d", &i);

  hex = Dec_to_Hex(i);
  bin = Dec_to_Bin(i);
  b_hex = Bin_to_Hex(bin);
  h_bin = Hex_to_Bin(hex);
  i_b = Bin_to_Dec(bin);
  i_h = Hex_to_Dec(hex);
  // provede vsechny prevody ...
  
  printf("Hex(%d) = %s\n"
      "Bin(%d) = %s\n"
      "Hex(%s) = %s\n"
      "Bin(%s) = %s\n"
      "Dec(%s) = %d\n"
      "Dec(%s) = %d\n", i, hex, i, bin, bin,
    b_hex, hex, h_bin, bin, i_b, hex, i_h);
  // tiskne výsledky

  free((void*)hex);
  free((void*)bin);
  free((void*)b_hex);
  free((void*)h_bin);
  // uvolní paměť

  getchar();
}

3) - Napište program, vypisující mocniny reálných čísel za použití 16:16 fixed point.

// není to tak moc přesné a při velkých číslech to snadno způsobí
// přetečení (ale pro grafické algorytmy je to jako dělané :-))

#include <stdio.h>

unsigned __int64 Make_FP(float f)
{
  return (unsigned __int64)(f * 65536); // převod na 48:16 fixed point
}

float Make_Float(unsigned __int64 fp_num)
{
  return (float)((signed)(fp_num)) / 65536;
}

int Make_Int(unsigned __int64 fp_num)
{
  return (int)(fp_num >> 16);
}

// funkce na mocniny
unsigned __int64 FP_Pow(unsigned __int64 fp_num, int pow)
{
  if(pow == 1)
    return fp_num;

  return (fp_num * FP_Pow(fp_num, pow - 1)) >> 16;
}

void main(int argc, char **argv)
{
  float f;
  int i;

  printf("Zadej kladne realne cislo : ");
  scanf("%f", &f);
  printf("Zadej kladnou celou mocninu : ");
  scanf("%d", &i);
  // přečte data
  
  printf("%.2f ^ %d = %.2f (%d)\n", f, i,
    Make_Float(FP_Pow(Make_FP(f), i)),
    Make_Int(FP_Pow(Make_FP(f), i)));
  // tiskne výsledky

  getchar();
}

4) - Napište program, který zašifruje zadané slovo podle zadaného hesla pomocí
   xor. (výsledky vypište jako hexa číslice a pak jako text)

#include <string.h>
#include <stdio.h>

void main(int argc, char **argv)
{
  char pwd[256], text[256], crypted[256];
  int i;

  printf("Zadej text : ");
  scanf("%s", text);
  printf("Zadej heslo : ");
  scanf("%s", pwd);
  // přečte data
  
  for(i = 0; i < (signed)strlen(text); i ++)
    crypted[i] = text[i] ^ pwd[i % strlen(pwd)];
  // šifruje pomocí xor - ^

  for(i = 0; i < (signed)strlen(text); i ++)
    printf("0x%X, ", crypted[i]);
  // tiskne hexa

  printf("\n%s \n", crypted);
  // tiskne text

  getchar();
}


                  === Kapitola 14 ===

1) - Zapište do souboru data v binárním a textovém módu a čtěte je v binárním
   a textovém módu (takže budou čtyři výstupy) Výsledky zobrazte jako hex čísla

#include <stdio.h>

void Read_Hex(char *filename, char *mode)
{
  char c[1];
  FILE *fr;
  long l;

  if((fr = fopen(filename, mode)) == NULL) {
    printf("Soubor nejde otevrit !\n");
    return;
  }

  fseek(fr, 0, SEEK_END);
  l = ftell(fr);
  // najde konec souboru

  fseek(fr, 0, SEEK_SET);
  // vrátí se zase na začátek souboru

  while(ftell(fr) < l) { // přečte celý soubor
    fread(c, sizeof(c), 1, fr); // dá se použít při čtení statických polí ;-)
    printf("0x%X ", ((int)c[0]) & 0xff); // aby to nevypisovalo čísla delší než bajt
  }
  // vytiskne obsah

  printf("\n\n");

  fclose(fr);
}

void Write_Random(char *filename, char *mode)
{
  char data[10] = {0x61, 0x0a, 0x62, 0x0d, 0x63, 0x0a, 0x0d, 0x64, 0x01, 0x0f};
  FILE *fw;

  if((fw = fopen(filename, mode)) == NULL) {
    printf("Soubor nejde otevrit !\n");
    return;
  }

  fwrite(data, sizeof(data), 1, fw);
  // zapíše data

  fclose(fw);
}

void main(int argc, char **argv)
{
  Write_Random("Soubor_txt.txt", "w");
  Write_Random("Soubor_bin.txt", "wb");
  // zapíše binárně a textově

  printf("Textovy cteny textove :\n");
  Read_Hex("Soubor_txt.txt", "r");
  
  printf("Textovy cteny binarne :\n");
  Read_Hex("Soubor_txt.txt", "rb");
  
  printf("Binarni cteny textove :\n");
  Read_Hex("Soubor_bin.txt", "r");
  
  printf("Binarni cteny binarne :\n");
  Read_Hex("Soubor_bin.txt", "rb");

  getchar();
}

2) - Máme strukturu :


struct Pokus {
  char a;
  short b;
  short c;
};


   Zapište ji v binárním módu do souboru, potom ji znovu binárně přečtěte a zobrazte
   výsledek jako hex čísla. Zapište ji napřed celou a potom po částech.

#include <stdio.h>

void Read_Hex(char *filename, char *mode)
{
  char c[1];
  FILE *fr;
  long l;

  if((fr = fopen(filename, mode)) == NULL) {
    printf("Soubor nejde otevrit !\n");
    return;
  }

  fseek(fr, 0, SEEK_END);
  l = ftell(fr);
  // najde konec souboru

  fseek(fr, 0, SEEK_SET);
  // vrátí se zase na začátek souboru

  while(ftell(fr) < l) { // přečte celý soubor
    fread(c, sizeof(c), 1, fr); // dá se použít při čtení statických polí ;-)
    printf("0x%X ", ((int)c[0]) & 0xff); // aby to nevypisovalo čísla delší než bajt
  }
  // vytiskne obsah

  printf("\n\n");

  fclose(fr);
}

struct Pokus {
  char a;
  short b;
  short c;
};

void main(int argc, char **argv)
{
  FILE *fw;
  Pokus p;

  p.a = 0x12;
  p.b = 0x3456;
  p.c = 0x789a;
  // zapíše binárně a textově

  fw = fopen("Cely.txt", "w");
  fwrite(&p, sizeof(p), 1, fw);
  fclose(fw);
  // zapíše celou strukturu

  fw = fopen("Casti.txt", "w");
  fwrite(&p.a, sizeof(char), 1, fw);
  fwrite(&p.b, sizeof(short), 1, fw);
  fwrite(&p.c, sizeof(short), 1, fw);
  fclose(fw);
  // zapíše celou strukturu
  
  printf("Cela :\n");
  Read_Hex("Cely.txt", "rb");

  printf("Po castech :\n");
  Read_Hex("Casti.txt", "rb");

  printf("(velikost struktury je 6, velikost casti je 5 (char = 1 + 2 * short = 4))\n");

  getchar();
}

3) - Zkuste napsat program, který bude šifrovat soubory. (pomocí xor) Porovnejte
   výsledky v textovém a binárním módu.

// funguje samozřejmě jen binární verze, protože při xorování se vyskytnou
// znaky jako 0 a podobně (bylo by potřeba napsat zaměňování těchhle znaků
// za něco jako escape sekvence v céčku - pak to půjde třeba i tisknout..)

#include <string.h>
#include <stdio.h>

void Read_Hex(char *filename, char *mode)
{
  char c[1];
  FILE *fr;
  long l;

  if((fr = fopen(filename, mode)) == NULL) {
    printf("Soubor nejde otevrit !\n");
    return;
  }

  fseek(fr, 0, SEEK_END);
  l = ftell(fr);
  // najde konec souboru

  fseek(fr, 0, SEEK_SET);
  // vrátí se zase na začátek souboru

  while(ftell(fr) < l) { // přečte celý soubor
    fread(c, sizeof(c), 1, fr); // dá se použít při čtení statických polí ;-)
    printf("0x%X ", ((int)c[0]) & 0xff); // aby to nevypisovalo čísla delší než bajt
  }
  // vytiskne obsah

  printf("\n\n");

  fclose(fr);
}

void Cipher(char *file_src, char *file_dest, char *mode, char *modeb, char *pwd)
{
  FILE *fr, *fw;
  char c[1];
  long l;
  long i;

  fw = fopen(file_dest, modeb);
  if((fr = fopen(file_src, mode)) == NULL) {
    printf("Soubor nejde otevrit !\n");
    return;
  }

  fseek(fr, 0, SEEK_END);
  l = ftell(fr);
  // najde konec souboru

  fseek(fr, 0, SEEK_SET);
  // vrátí se zase na začátek souboru

  while((i = ftell(fr)) < l) { // přečte celý soubor
    fread(c, sizeof(c), 1, fr); // dá se použít při čtení statických polí ;-)

    c[0] ^= pwd[i % (signed)strlen(pwd)]; // heslo se pořád opakuje

    fwrite(c, sizeof(c), 1, fw); // zapíše
  }
  // šifruje

  fclose(fr);
  fclose(fw);
}

void main(int argc, char **argv)
{
  FILE *fw;

  fw = fopen("Text.txt", "w");
  fprintf(fw, "Soubor na zašifrování.\nBla bla bla ...\n0123456789\n");
  fclose(fw);
  // zapíše soubor

  Cipher("Text.txt", "Bin.txt", "rb", "wb", "heslo");
  Cipher("Text.txt", "Txt.txt", "r", "w", "heslo");
  // šifruje bin a text (heslo je "heslo")

  Cipher("Bin.txt", "Bin2.txt", "rb", "wb", "heslo");
  Cipher("Txt.txt", "Txt2.txt", "r", "w", "heslo");
  // dešifruje
  
  printf("Text :\n");
  Read_Hex("Txt2.txt", "rb");

  printf("Bin :\n");
  Read_Hex("Bin2.txt", "rb");
  // vypíše výsledky

  getchar();
}