Předpokládám, že máte nainstalované Microsoft Visual C ++,
  vše vysvětlované dále bude právě k tomuto programu.

3.0 Jednoduché datovvé typy a přiřazení
  Zde jsou datové typy, které poskytuje C, C++ (zákl.)
    int - celé číslo
    char - znak (číslo hodnoty <0, 255>)
    long int (long) - celé číslo - delší
    short int (short) - celé číslo
    float - reálné číslo s plovoucí desetinou čárkou
    double - dvojitá přesnost
    long double - větší rozsah
    void - nic (doslova "prázdný", vysvětleno později)

  K tomu asi nic, jen někdy dělá problémy pochopit že znak je číslo.
  (je to jeho ascii hodnota, čehož se dá využít) Jo. Integery (int, char,
  long a short) jsou buď se znaménkem (normálně), nebo bez znaménka :
    unsigned int i;
  Potom je možné do i dát jen kladná čísla. (pokud se tam dá záporné, v čísle
  se oběví jeho hodnota + nejvyšší hodnota v int = 65535)

3.1 Definice proměnných
  Proměnná je něco, kam si můžete uložit nějakou hodnotu.
  V C se proměnné definují takto :


int i, j; // 2 proměnné typu int
char c, ch; // 2 proměnné typu char
float f; // 1 proměnná typu float
Rozsah platnosti proměnných

int i;    // Globální proměnná

main()  // funkce main - zde začíná program
{      // Začátek bloku funkce
  int j;  // Lokální proměnná
}      // Konec bloku  
Funkce main() je pro C-čko specifická. Tam vždycky začíná program (tudíž tam musí vždycky být.) Co znamená globální a lokální si vysvětlíme později, pokud to někomu nedošlo. 3.2 Přiřazení Terminologie :
Česky Anglicky C-čko
výraz expression i * 2 + 3
l-hodnota l-value j
přiřazení assigment j = i * 2 + 3
příkaz statement j = i * 2 + 3;
(na konci každého příkazu musí být středník ;)
pokud věc nalevo od rovnítka není l-hodnota, při překládání se vyskytne chyba ! Příklad :

j = 5;
d = 'y'; // Char, d = "y"; by byla chyba !!!
f = f + 3.14 * i;
i = j = k = l = 2; // Několikanásobné přiřazení
i + 2 = 7; // je chyba - není l-hodnota
Pozor : Přiřazení je "=" , ale porovnávání je "==" Záporné konstanty jsou uvozeny znakem - ( -56, -2, -5.74 ...) Hexadecimální konstanty jsou uvozeny 0x - (0x0a, 0xFF, 0x1C, 0x5d ...) Znakové konstanty V c-čku je taková pomůcka, které se říká "escape sekvence". Vypadá to takhle :
SekvenceHodnotaVýznam
\n0x0ANová řádka (LF)
\r0x0DNávrat na začátek řádky (CR) - není nutné
\f0x0CNová stránka (FF)
\t0x09Tabulátor (Tab)
\b0x08Posun doleva (BKSP)
\a0x07Písknutí (Allert)
\\0x5CZpětné lomítko
\'0x2CApostrof
\00x00Nulový znak
\"0x--Úvozovky
Použití : "Tu je nový \nřádek !"
3.3 Řetězcové konstanty Jsou uzavřeny v úvozovkách, může být čeština např.:

"Toto je ukázka" 
"Toto je velice moc dlouhý řetězec."
"Toto je "   "velice moc "     "dlouhý řetězec."
"Toto je "   "velice moc "
       "dlouhý řetězec, který se nevejde na řádku"
Takže když se něco nevejde na řádek, dáte prostě úvozovky a pokračujete na dalším. V C-čku není potřeba nic jako v basicu znak "_" 3.4 Aritmetické příkazy Je nutné si uvědomit, že výraz ukončený středníkem se stává příkazem : i = 2 výraz s přiřazením i = 2; příkaz 3.5 Unární operátory Jsou to unární + a - (kladná/záporná h.) 3.6 Binární operátory To jsou operátory, pracující se dvěma členy :
VýznamC / C ++
Sčítání+
Odčítání-
Násobení*
Dělení/
Celočís. Dělení/
Dělení modulo (zbytek po dělení)%
Poznámka : To, jestli bude operace reálná, nebo celočíselná určují typy operandů (dělitel/dělenec) int / int - celočíselné dělení (výsledek se zaokrouhlí dolů) float / float - reálné dělení float / int - reálné dělení int / float - reálné dělení (místo float může být double, místo int long ...) 3.7 Speciální unární operátory inkrement ++ (zvětšení o 1) dekrement -- (zmenšení o 1) Použití : ++ l_hodnota - inkrementace před použitím l_hodnota ++ - inkrementace po použití Musí být l_hodnota : 45 ++ je chyba (i + j) ++ je chyba Příklad :

int c, d, e;

c = 1;   // dá do c jedničku
c = c + 1; // přičte jedničku - teď je tam dvojka
c ++;   // to je to samý, ale kratší. teď je tam trojka
e = c ++; // e = c (v éčku je trojka) c ++ (v céčku bude čtyřka)
d = c;   // do déčka se dá čtyřka
e = ++ c; // c ++ (v céčku bude pětka), do éčka se dá pětka (ne čtyřka !)
3.8 Přiřazovací operátory Místo přiřazení : l-hodnota = l-hodnota operátor výraz Se velmi často používá : l-hodnota operátor= výraz Seznam : +=, -=, *=, /=, %=, <<=, >>=, &=, ^=, |= Operátory jako >>, & .. budou vysvětleny dál Příklad :

int i;

i = 1;   // dá do c jedničku
i += i;  // přičte jedničku - teď je tam dvojka
i *= 5;  // vynásobí íčko pětkou - bude tam desítka
No, a pro dnešek konec. Připravte si kompilátory, příště už budeme psát !
Zpátky