4.0 Váš první program
  Spusťte si C++ (předpokládám, že máte verzi 5.0 nebo 6.0)
  Z menu File vyberte New, Zobrazí se okno,
  z něj vyberte záložku Projects, Console Application
  do pole Name napište název projektu (bez mezer)
  a dejte OK. Pokud máte 6.0, zobrazí se ještě tabulka,
  kde zvolíte "an empty project" a dáte "Finish"
  V okně nalevo zhruba uprostřed vyberte záložku Files,
  klepněte pravým myšítkem na název projektu, vyberte
  "Add Files To Project ...", napište jméno nového souboru
  (main.c) a dejte OK. Program se zeptá, zda jej chcete
  vytvořit a soubor je v projektu. Stečí poklepat a můžete
  psát. Potom by obrazovka měla vypadat nějak takhle
  (teď je tam nějakej program na rozsvícení ledek v paralelním
  portu - to vás nemusí moc zajímat. Program je napsanej
  v souboru ledky.c - jak je vidět v záložce files) :

Program zkompilujete tlačítkem ..
.. a spustíte tlačítkem ..
Každý takto vytvořený program musí mít funkci main() jak tato funkce skončí, skončí i program. Deklaruje se takto :

int main()
{
  // Sem dejte svůj program ...
  return 1;
}
V souboru stdio jsou funkce pro standardní vstup, výstup pro používání těchto funkcí vložíte na začátek programu příkaz : #include <stdio.h> (Není středník !) 4.2 Vstup a výstup znaku Pro vstup znaku ve stdio.h slouží funkce int getchar(); proč int a ne char bude vysvětleno dále. Pro výstup slouží funkce void putchar(int znak); void znamená, že funkce nic nevrací - je to procedura ! (c-čko totiž nezná procedury ale jen funkce, takže je tu void) Příklad :

#include <stdio.h>
int main()
{
  int c;

  c = getchar(); // () musí být, i když není parametr
  putchar(c);
  putchar('\n');
} 
Tenhle program přečte z klávesnice znak a potom ho hned vypíše. 4.3 Formátovaný vstup a výstup Pro formátovaný vstup je ve stdio.h funkce scanf() Pro výstup je zde funkce printf() Základní použití :

scanf("%d", &i);
// přečte z klávesnice celé číslo (%d) a uloží ho do i

printf("I je %d \n", i);
// Vypíše např. : I je 12 a odřádkuje
Příklad : Program přečte z klávesnice 2 čísla a vytiskne je

#include <stdio.h>
int main()
{
  int i, j;

  scanf("%d%d", &i, &j); // Načte 2 čísla, může být i odděleně

  printf("%d + %d = %d", i, j, i + j);
  return 1;
}
např.: pro vstup: 4 7 bude výstup: 4 + 7 = 11 (prostě za to %d se nahradí čísla a text mezi tím zůstane stejnej) 4.4 Řídící řetězec formátu To je to %d, podle čeho kompilátor pozná že hodnota má být zobrazená jako char a ne jako int, nebo tak. Řídící řetězec obsahuje : formátové specifikace - začínají znakem % (pokud chcete zobrazit znak %, musíte dát %%) - určují formát vstupu/výstupu
ŘetězecData
%cZnak - spíš putchar()
%dSigned Int
%ldSigned Long
%uUnsigned Int
%luUnsigned Long
%ffloat
%Lflong double (musí být velké !)
%lfdouble (někdy nejde u printf())
%xHexadecimální malými pís. (1a2c)
%XHexadecimální velkými pís. (1A2C)
%oOsmičkové číslo
%sŘetězec
znakové posloupnosti - nezačínají znakem % - vypíší se, jak jsou napsány (v minulým příkladě to bylo "+" a "=") - může být čeština - pouze pro printf() Příklady : 1) printf("soucet je %d.", i + j); vypíše : soucet je 11. 2) printf("Pracovali na 100 %%."); vypíše : Pracovali na 100 % (pro výpis znaku % je nutné 2 ×) 3) printf("soucet je %d\tsoucin je %d\n", i + j, i * j); vypíše : soucet je 11 soucin je 28 (a odřádkuje) 4) printf("\007Ha ! Ivan !"); vypíše : Ha ! Ivan ! (a pískne \007 = \a) 5) printf("Toto je \"BackSlash\" : \\"); vypíše : Toto je "BackSlash" : \ 6) printf("Toto je \'BackSlash\' : \\"); vypíše : Toto je 'BackSlash' : \ 7) printf("Znak %c má hodnotu %d (%X)", c, c, c); vypíše : Znak A má hodnotu 65 (41H) 8) printf("Znak %c má hodnotu %d (%X)", '*', '*', '*'); vypíše : Znak * má hodnotu 42 (2AH) 9) printf("Je přěsně %2d:%2d hodin.", hodiny, minuty); vypíše : Je přesně 1:12 hodin. nebo taky : Je přesně 10: 3 hodin. 2 znamená, že číslo bude ťištěno na 2 znaky 10) printf("Toto je reálné číslo : \'%6.1f\' ", 2.8356); vypíše : Toto je reálné číslo : ' 2.8' 6.1 znamená, že reál. číslo bude ťištěno na 6 znaků, z nich 1 bude za desetinnou tečkou + desetinná tečka se taky počítá 11) printf("Toto je \' %s \' ", "STRING"); vypíše : Toto je ' STRING ' Všechny příklady si můžete vyskoušet tak, že si připravíte projekt a už jen doplníte kód ... Časté chyby : printf("%d", i, j); mnoho argumentů printf("%d %d", i); málo argumentů scanf("%d", i); chybí &, tedy ... , &i); Cvičení : 1) Napište program, který vytiskne : James Bond "Agent 007" \ # 150 % záruka # / spol. s.r.o. 2) Napište program, který přečte znak a vytiskne znak s hodnotou o 1 vyšší : vstup : A výstup : B (ASCII 66) 3) Napište program, který přečte celé číslo a vytiskne jako hexadecimální : vstup : 127 výstup : 7FH 4) Napište program, který připočítává 25% daň : vstup : Zadej cenu bez daně : 100 výstup : Cena s daní : 125 5) Napište program, který vypočítá obsah obdélníka : vstup : Zadej delku a sirku : 5 4 výstup : Obsah obdelnika o delce 5 a sirce 4 je 20 6) Napište program, který načte reál. číslo a vypíše jeho celou část : vstup : Zadej reál. číslo : 3.1415928 výstup : Celá část : 3 7) Napište program, který přečte 3 malá písmena a tiskne je jako 3 velká : vstup : Zadej 3 mala pismena : a b c výstup : ABC 8) Napište program, který přečte 3 velká písmena a tiskne 3 malá obráceně : vstup : Zadej 3 velka pismena : ABC výstup : cba 9) Napište program, který vyzkouší následující výrazy, jsou-li definice int a = 2, b = 2, c = 1, d = 0, e = 4; (vypíše hodnotu) Tím si ozkoušíte jek funguje ++ operátor : výrazy : a) a++ / ++c * --e b) --b * c++ - a c) -b - --c d) ++a - --e e) e / --a * b++ / c++ f) a %= b = d = 1 + e / 2 výstup : Pro výraz XXX a=x b=x c=x d=x e=x, po výrazu a=x b=x c=x d=x e=x 10) Napište program, který pískne Mnno, snad to není tak složitý a pokud to nechápete, pište, pište ...
Zpátky