Prací se složkami myslím příkaz dir - zjištění obsahu složky. Ve windows není dir jako
v Basicu, je tu speciální API, které dokáže najít první soubor a další soubory ve složce.
Zde je jednoduchý příklad :


#include <windows.h>
// nesmíme zapomenout, že funkce jsou v modulu

WIN32_FIND_DATA fd;
HANDLE h;
// struktury pro hledání souborů

h = FindFirstFile("C:\\*", &fd);
// najdi jakýkoli - "*" první soubor na adrese C:
// (*.* by nenašlo soubory bez přípony)
// můžeme tam dát třeba "*.txt" pro všechny texťáky

if(!h)
  return; // žádný tam není

while(1) {
  // ve fd.cFileName je nážev souboru, můžeme ho zpracovat ...
  if(strcmp(".", fd.cFileName) && strcmp("..", fd.cFileName)) {
    // kromě "složek" . a .. (ty vedou "o patro níž")
    if(fd.dwFileAttributes & FILE_ATTRIBUTE_DIRECTORY) {
      //soubor je složka
	} else {
      // soubor je soubor
    }
  }	

  if(FindNextFile(h, &fd) == 0)
    break; // Je tam ještě další soubor ?
}
Tak, to by bylo. A nyní jednoduchý sampl :

#include <string.h>
#include <windows.h>
#include <stdio.h>

FILE *fw;

void FindFiles(char *slozka)
{
  char pom[256];
  WIN32_FIND_DATA fd;
  HANDLE h;
  // struktury pro hledání funkcí

  sprintf(pom, "%s*", slozka);
  // vlozeni *

  h = FindFirstFile(pom, &fd);
  // najdi jakýkoli - "*" první soubor na adrese C:

  if(!h)
    return; // žádný tam není

  while(1) {
    // ve fd.cFileName je nážev souboru, můžeme ho zpracovat ...
    if(strcmp(".", fd.cFileName) && strcmp("..", fd.cFileName)) {
      if(fd.dwFileAttributes & FILE_ATTRIBUTE_DIRECTORY) {
        sprintf(pom, "%s%s\\", slozka, fd.cFileName);
        // vytvoření cesty

        FindFiles(pom);
        // projdi tuto složku
	  } else { // je to soubor
        sprintf(pom, "%s%s\n", slozka, fd.cFileName);
        // vytvoření názvu

        fputs(fw, pom);
        // zapsání do souboru
      }
    }	

    if(FindNextFile(h, &fd) == 0)
      break; // Je tam ještě další soubor ?
  }
}

int main()
{
  fw = fopen("C:\\tree.txt", "w");
  // vytvoří soubor

  FindFiles("C:\\");
  // projeď strom na disku c ... 

  fclose(fw);
  // uzavři soubor
}
Tento jednoduchý program (je to konzola !) nascanuje strukturu na vašem harddisku C a uloží názvy všech souborů do souboru tree.txt, zkuste si to ;-) Pro práci se soubory jako takovými jsou funkce : BOOL DeleteFile(LPCTSTR lpFileName); Smaže soubor lpFileName, pokud uspěje, vrátí nenulovou hodnotu. BOOL CopyFile(LPCTSTR lpExistingFileName, LPCTSTR lpNewFileName, BOOL bFailIfExists); Zkopíruje soubor z jedné adresy na druhou. Parametr udává, jestli má přepsat už existující soubor. Zase když uspěje, vrátí nenulovou hodnotu. BOOL MoveFile(LPCTSTR lpExistingFileName, LPCTSTR lpNewFileName); Přesune soubor z jedné adresy na druhou. Když uspěje, vrátí nenulovou hodnotu. Existuje ještě MoveFileEx, která má nastavitelné, co se stane když soubor existuje. Potom ještě jedna šikovná dosovská : int _access(const char *path, int mode); Je to v io.h, a vrátí to jedničku, pokud se souborem na adrese path můžete dělat věci, určené parametrem mode. Možnosti jsou tyhle : No, a to je asi všechno co bych vám chtěl o souborech říct. -tHE SWINe-
Zpátky